marți, 3 februarie 2009

Rogova


"Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a toată Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului Radul voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele cinstitului dregător al domniei mele jupan Detco marele armaş şi cu fiii săi, câţi Dumnezeu îi va lăsa, ca să-i fie Rogova toată şi cu tot hotarul, pentru că îi este veche şi dreaptă ocină şi dedină şi dedina bunicului lui, jupan Detco paharnicul".
... "Iar apoi, am văzut domnia mea şi am citit şi cartea bătrânului Mircea voievod şi cartea răposatului strămoş al domniei mele Vlad voievod cel bătrân".
1539 (7048) decembrie 18, BucureştiAtestare Poroinita: 1392 "Mircea cel Bătrân voievod întăreşte m-rii Tismana daniile anterioare ..."; 08.01.1394 "Mircea cel Bătrân voievod dăruieşte şi întăreşte m-rii Cozia satele: Cereaşov, Poroiniţa..."
Un comentariu:

Rogova spunea...

Comuna Rogova din judetul Mehedinti
http://comuna-rogova.blogspot.com

Biserica Ortodoxa Romana din comuna Rogova
http://bisericaortodoxa-rogova.blogspot.com

Album fotografic cu Rogova
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewPicture&friendID=442569803